!قیمت خیزش های مردمی وسیروجهت آن

خیزش‎های مردمی تقریباً مفهومی است که درطول تاریخ ملت‎ها و امت‎های آزادمنش و استعمار ستیز بر مبنای آن انقلاب‎های وسیع و بزرگی را علیه استعمارگران تنظیم نموده و عزت آنان را درجغرافیای خود به خاک مالیده و ذلیلانه از خاک و سرزمین شان اخراج شان نمودند. مثال بارز این ادعا ملت مسلمان و مجاهد افغانستان است که درطول تاریخ پس ازکشف هویت اصلی استعمار، بدون تأخیرعلیه آن قیام نمودند و بزرگترین قدرت‎های استعماری وقت؛ چون انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی را به زانو در آوردند و نگذاشتند تا پلان‌های شوم آنها در این سرزمین تطبیق گردد. اما به کدام قیمت؟
به دلیل عدم رهبری فکری سالم، این همه انقلابات و خیزش‎های مردمی علیه استعمارگران به قیمت جان و مال این مردم تمام شد ولی بدون برپایی نظام نیرومند و اسلامی؛ که در نتیجه ملت مسلمان افغانستان تا به امروز در بحران رهبری به سر می‎برند و بحران رهبری سبب شد که پای استعمارگران به طورعموم قطع نگردیده و حد اقل منافع خود را از طریق عناصراستعماری خود حفظ کند.
به همین دلیل مردم مجاهد افغانستان از نتایج خیزش‎های مردمی خود متضرر و رنج می‎برند و با وجود این همه تا قبل از تجاوز امریکا بر افغانستان، مفهوم خیزش های مردمی نزد همه واضح بود که همانا ایستادن در مقابل هر استعمارگر و مهره‎های استعماری آنها است وهیچ گاه صورت روشن را از دست نداده بودند؛ اما پس ازاستعمار امریکایی و در عین حال باتجربه‎ی دقیق ازشکست قدرت‏های استعماری دیگردرافغانستان، سیاست‎های استعماری خود را بنأ کرده و با یک پلان وسیع وآجندای شوم خود به افغانستان تجاوز نمود و درپهلوی تطبیق پلان‎های استعماری خود، مفهوم خیزش‏های مردمی را علیه منافع استعماری خویش جهت دهد و قیمت این خیزش‎ها حفظ منافع امریکا درمنطقه باشد و از آن جای که حفظ منافع امریکا در افغانستان نظر به موقعیت جغرافیاوی اش مستلزم تداوم جنگ و بی‎ثباتی این منطقه است و امریکا لزوماً باید دراین منطقه آتش جنگ را شعله ور سازد و گروهای را که به درد منافع‏اش نمی‎خورد و یا منافع استراتژیکی اش را تهدید میکنند یا کاملاً محوگردند و یا حد اقل در پروسه صلح امریکایی داخل و ذوب آن شوند؛ مثل حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و هم اکنون طالبان که دارند ذوب این پروسه به ظاهرصلح که درحقیقت اسم مستعار جنگ امریکاست میشوند ولی همان قسمی که آمدن حزب اسلامی دراین پروسه هیچ تغیراتی در اوضاع جنگی افغانستان نیاورد داخل شدن طالبان هم هیچ چیز را ازجایش بی‎جا نخواهد کرد بلکه ازبد بدتر خواهد شد.
هدف این است که این همه خیزش‎های مردمی که امریکا مؤفقانه آن را به سوی منافع و هدف اش جهت داده ودیگر آن مفهوم را افاده نمی‎کند که مردم علیه تجاوز امریکایی قیام کنند و بر عکس جنبش های مردمی که به شکل مسلحانه در تحت حاکمیت امریکا صورت میگیرد بیشتر از پیش آتش جنگ و برادرکشی را شعله ور ساخته و قوت‎های مردمی را بسوی انهدام و فروپاشی سوق میدهد. چنین خیزش‏های مردمی از دید شرعی حرام قطعی بوده که عواقب خطرناک اخروی دارد وازدید سیاسی به حاکمیت استعماری امریکا و نظام دیموکراسی عمرطولانی می بخشد تا خون مارا بیشتر ازگذشته بریزاند وبرعکس ملت مجاهد افغانستان باید بدانند که آنها با اسلام عزیز میتوانند حیات سیاسی داشته باشند و خیزش های مردمی شان باید براساس اسلام جهت یابد و برای رسیدن به این آرمان مقدس درقدم اول باید انقلاب فکری نمود؛ تا به بحران رهبری نقطه پایان گذاشته شود و در نتیجه بتوانیم خیزش های مردمی را براساس هدف اساسی که ازرهبری فکری اسلام نشأت نموده است قیمت گذاری کرده و منافع امریکای استعمارگر را در این منطقه چلنج نمود. و نهایتاً به حاکمیت آن در این سرزمین و دیگر بلاد اسلامی نقطه پایان گذشت.

نویسنده: حارث تالقانی

Print Friendly, PDF & Email

مردم نیز مشاهده کرده اند

دار الامان او باګرام؛ يو بام او دوې هواوې

د امريکا ولسمشر د نومبر په ۲۸ مه په ناڅاپي سفر په افغانستان کې د …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *