فقهی

مفهوم سبحان الله و الحمدلله

ما بنده‌گان در گمان خود، گاهی الله را در کارش مقصر میدانیم و گمان می‌بریم آن‌گونه که شایسته استیم، الله نعمت هایش را برایمان ارزانی نداشته است. و یا این کار را باید الله چنین می‌کرد، درین جاست که باید متوجه شده و بگوئیم «سبحان الله» یعنی الله از هر …

مشاهده

عهد و پیمان های رمضانی خویش را از یاد نبرید!

الله سبحانه وتعالی برای فهم بشر در ارتباط عهد وپیمان شان با الله در آیه قرآنی واقعۀ زنی را در قالب یک مثال برای ما ذکر می نماید، چون مسالۀ وفا به عهد، از مهمترین پشتوانه ها برای ثبات هر فرد وجامعه می باشد. از همین جهت الله سبحانه وتعالی …

مشاهده

از رمضان چطور پذیرائی کنیــــم؟!

ماه مبارک رمضان فرصتی خاص و مکتبی است برای تربیت نفوس، که در سال یکبار برای مومنین داده شده است تا از آن مستفید گردند و تمرین عملی برای تقویه ی معنویات خود داشته باشند. ماه مبارک رمضان ماهیست که درآن؛ شهوات کنترول میگردد، میزان جرائم پائین می آید، شیاطین …

مشاهده

مفهوم سبحان الله و الحمدلله

ما بنده‌گان در گمان خود، گاهی الله را در کارش مقصر میدانیم و گمان می‌بریم آن‌گونه که شایسته استیم، الله نعمت هایش را برایمان ارزانی نداشته است. و یا این کار را باید الله چنین می‌کرد، درین جاست که باید متوجه شده و بگوئیم «سبحان الله» یعنی الله از هر …

مشاهده

غایت انسان چیست؟

هرگاه به هدفی می‌رسیم، آن هدف از زنده‌گی ما حذف می‌شود. فی‌المثل از رشته‌ی دلخواه خود که چندسال است، برای آن تلاش می‌کنیم و در طول همین چند سال به زنده‌گی ما معنا می‌بخشید، لیسانسه شدیم. خوب حالا چی؟ این سوالی است که اغلب انسان‌های مدرن بعد از اتمام یک …

مشاهده

مرگ حقیقت است

چکیده: چیزی که تا هنوز هیچ انسانی موفق به معالجه ویا فرار آن نشده است، اما حکام و تعدادی زیادی از مسلمانان امروزی بخاطر فرار از حتی نام آن ذلت، غلامی، حقارت و بدبختی‌های کفار سرکش را بجان خریده اند. هرچند مسلمانان به این باور اند که از اجل شان …

مشاهده

زندگی یا زندان؟

هنگامی‌که نطفه‌ات بسته می‌شود و زمانی‌که به‌دنیا می‌آیی و رشد می‌کنی، دوران زند‌گی را طی می‌نمایی و بالآخره می‌میری، حق انتخابی نداری؛ نه در تولد و نه در مرگ و نه آن زمان که برانگیخته می‌شوی و دوباره برای حساب و کتاب حاضر می‌گردی. اگر خواسته باشی یا نه؛ سرنوشت‌ات …

مشاهده

اسلام و برده‌داری

در عصری زندگی می‌نماییم که دین مبین اسلام اصالت عملی و تطبیقی خویش را از دست داده است و به‌صورت عملی در زندگی انسان‌ها تطبیق نمی‌شود تا جهانیان، عدل، دادگری و انصاف آن را در تطبیق احکام و قوانین آن بالای عامه‌ی مردم درک نمایند. از جانب دیگر دشمنان دین …

مشاهده

ماهیت جنگ‌، دینی یا نشنلیستی؟

در روزگاری قرارداریم که سرزمین‌های اسلامی از هرسو آماج جنگ‌ها، خونریزی‌ها، تخریب‌ها و ناامنی‌ها قرار گرفته اند. از یک‌سو برخی گروه‌های ظاهراً اسلامی جنگ‌ها را دامن‌زده و مردمان این سرزمین‌ها را به گلوله و انتحار و انفجار می‌بندند و از سوی دیگر دولت‌های ظاهراً اسلامی با همکاری دوستان خارجی و …

مشاهده

عزت با اسلام، ذلت بی‌اسلام!

وقتی زندگی هزار و چهار صد ساله‌ی مسلمانان را در اوراق تاریخی مطالعه می‌نمایم، احساس می‌کنم که واقعاً ما(مسلمانان) از عزت، عظمت، شأن و شوکتِ والای برخوردار بودیم؛ اما به زندگی امروز خود جدا از تاریخ گذشته‌ی خویش که می‌نگریم، غیر از ذلت، خواری، ناداری، عقب‌ماندگی و سرشکستگی چیز دیگری …

مشاهده